AQAP Leader Qassem Al-Rimi a.k.a. Abu Hureira Al-San’ani Discussing Online Jihad

April 10, 2012

AQAP Leader Qassem Al-Rimi a.k.a. Abu Hureira Al-San’ani Discussing Online Jihad from MEMRI – CJL on Vimeo.